להשכרת שטחי מסחר 6373*
אנחנו כאן, תמיד לשירותך!
רוצה לתאם פגישה וסיור במסחר? השאר פרטים וניצור עמך קשר בהקדם
icon phone
*6373
icon street
רח' דניאל ינובסקי 17, שכ' ארנונה ירושלים

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר ("האתר") של חברת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ מקבוצת שיכון ובינוי ("שיכון ובינוי" או "החברה"). השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), ולהוראות נוספות של שיכון ובינוי כמצוין באתר.

השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.

תנאי השימוש להלן מפרטים את ההגבלות והתניות אשר בכפוף להן מציעה שיכון ובינוי את השימוש באתר ובשירותים המוצעים דרכו ("השירותים"). אם אינך מסכים לתנאי השימוש או לכל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים, לכל מטרה.

1. שימושים אסורים

1.1. הנך מתחייב לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ובשירותים ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר ו/או במשתמשים אחרים וביכולתם לעשות שימוש באתר ובשירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב שלא:

1.2. לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר.

1.3. להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

1.4. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או בכל זכות אחרת.

1.5. להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.

1.6. להעלות לאתר תוכן כלשהו שהינו בלתי חוקי, פוגעני, אשר מפר זכויות של משתמש אחר או צד שלישי כלשהו, או תוכן שאינך מורשה להעלות או להעביר לחברה.

2. קניין רוחני

2.1. כל מידע ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו המופיעים באתר, לרבות טקסטים, גרפיקה, עיצוב, סימני    מסחר, סימני לוגו, וכיוצ"ב, לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של שיכון ובינוי. 

2.2. הנך מתחייב שלא להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להוריד, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להדפיס, ליצור מאגר מידע מהתכנים המופיעים באתר, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים והשירותים המצויים בו, או להפר בכל צורה אחרת את זכויותיה של שיכון ובינוי, לרבות זכויות הקניין הרוחני של שיכון ובינוי באתר ובתכנים המופיעים בו.

3. הגבלת אחריות

3.1. השימוש באתר, וכל פעילות אחרת באתר הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר והתכנים המוגשים למשתמשים דרך האתר ניתנים כמות שהם (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר או הסתמכות על התכנים או השירותים, ככל שישנם, המוצעים באתר תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

3.2. שיכון ובינוי לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, הפסד, או פגיעה מכל סוג בקשר עם האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים השונים המוצעים באתר, או בקשר עם כל פעולה שנעשתה על ידך בעקבות או בקשר עם האתר. שיכון ובינוי לא תהא אחראית כלפיך עקב נזקים הנובעים מהפרעות, הפסקות, נפילות, תקלות או כשלים באתר ו/או בשירותים.

4. מדיניות פרטיות

  •  אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי באתר תלוי ברצונך והסכמתך. 
  •  השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם.  
  •  זכותך לעיין במידע האישי המעובד אודותיך בחברה. אתה יכול לבקש לעיין במידע זה, ובנסיבות מסוימות לבקש לשנות או למחוק אותו, בהתאם לחוק. 
  •  אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק במסגרת מתן השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות המפורטות להלן.
  • 4.1. אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למידע אישי אודותיך, שלח לנו דוא"ל לכתובת: privacy@shikunbinui.com 

4.2. פרטיותך חשובה לנו. אנא קרא מדיניות זו בעיון וודא כי האמור בה מקובל עליך. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר שיכון ובינוי, ולהימנע מלמסור לנו מידע אישי אודותיך. 

4.3. שים לב, כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים, אשר אינם כפופים למדיניות זו. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים לפני שתמסור להם מידע אישי כלשהו.

4.4. אנו אוספים מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחברת לשירותים. כמו כן שיכון ובינוי אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, שיתופים לרשתות חברתיות וכו'. שיכון ובינוי עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. מידע מסוג זה לא יזהה אותך באופן אישי.

4.5. אנו משתמשים בקובצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.

4.6. כמו כן, במידה ותשלח לשיכון ובינוי מסמכים המכילים מידע אישי דרך האזור האישי ללקוחות, נאסוף מידע זה כחלק ממתן שירותי החברה. מידע זה עלול לכלול פרטי התקשרות, פרטי חשבון בנק, וכדומה.

4.7. במידה ובחרת לאשר קבלת חשבונית דיגיטאלית לדוא"ל מאת שיכון ובינוי, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת אישור זה.

4.8. אנחנו לא אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי רגיש, כגון מידע על השתייכות דתית, צנעת הפרט, מידע רפואי, וכדומה. במידה ואתה סבור שמידע אישי רגיש הועבר אלינו בטעות, אנא הודיע לנו על כך מיד. 

4.9. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר לשם המטרות הבאות:

4.9.1. כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובשירותים ולשפר את חוויית המשתמש שלך.

4.9.2. תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והשירותים וכדי לשפר את פעילויות ושירותי שיכון ובינוי.

4.9.3. איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.

4.9.4. לצורכי מסירת מידע וניהול נתוני רכישת הדירה על ידי שיכון ובינוי, כגון הפקת חשבוניות ומעקב תשלומים כנגד רכישת הדירה, ועוד, המוצעים על-ידי שיכון ובינוי. 

4.9.5. במידה ואישרת קבלת חשבונית דיגיטאלית לדוא"ל מאת שיכון ובינוי ו/או פתחת פנייה להתקשרות עם החברה באמצעות הדוא"ל, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.

4.9.6. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו. 

4.10. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן אישי.

4.11. בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במקרים המפורטים להלן:

4.11.1. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף על ידינו;

4.11.2. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש, לצד שלישי או לשיכון ובינוי;

4.11.3. במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר, של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

4.11.4. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם שיכון ובינוי.

4.12. שיכון ובינוי מפעילה מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על  המידע ששיכון ובינוי אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט ושיכון ובינוי אינה מתחייבת שמערכותיה יהיו חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

4.13. אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

5. דיוור שיווקי 

במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מהחברה, כגון רישום לניוזלטר, נשלח אליך מידע ועדכונים על פעילויות שיכון ובינוי. אם אינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: privacy@shikunbinui.com 

6. שונות

6.1. שיכון ובינוי רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאים אלו, או חלק מהן.

6.2. השימוש באתר ובשירותים והוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

6.3. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה של שיכון ובינוי וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לשיכון ובינוי הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים. 

6.4. במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

6.5. שיכון ובינוי מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ו/או יש לך חשש כי הרשאת הכניסה שלך לאתר נפרצה, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. 

פניה אלינו - לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו למייל privacy@shikunbinui.com 

 

רוצה לתאם פגישה וסיור בדירות? השאר פרטים וניצור עמך קשר בהקדם האפשרי!

הרישום כפוף לתקינות המסמכים ועמידה בתנאי ההגרלה

-